Cắt video trực tuyến

Sử dung công cụ cắt video này để cắt trực tuyến các video một các dễ dàng.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to