Cắt video trực tuyến

Sử dung công cụ cắt video này để cắt trực tuyến các video một các dễ dàng.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive