Chuyển đổi sang video trực tuyến

Với bộ chuyển đổi video trực tuyến này, bạn có thể chuyển từ định dạng MOV sang MP4, MKV sang AVI, MP4 sang FLV, MP4 sang WEBM, và nhiều hơn nữa.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các thiết lập dành cho video

fps (số khung hình trên một giây)
px
px
kbps
px
px
dpi

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Các thiết lập dành cho âm thanh