Chuyển đổi sang video trực tuyến

Với bộ chuyển đổi video trực tuyến này, bạn có thể chuyển từ định dạng MOV sang MP4, MKV sang AVI, MP4 sang FLV, MP4 sang WEBM, và nhiều hơn nữa.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
Các cài đặt tùy chọn
Các thiết lập dành cho video
fps (số khung hình trên một giây)
px
px
kbps
Các thiết lập dành cho âm thanh