Chuyển đổi từ video trực tuyến

Với sự trợ giúp của bộ chuyển đổi video trực tuyến này, bạn có thể tải lên bất kỳ định dạng video nào như MP4, WEBM, Mov và nhiều hơn nữa để chuyển đổi chúng sang các định dạng khác.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các thiết lập dành cho video

fps (số khung hình trên một giây)
px
px
kbps
px
px
dpi

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Các thiết lập dành cho âm thanh