Chuyển đổi MP4 sang GIF trực tuyến

Trình chuyển đổi MP4 sang GIF này cho phép bạn tạo ra các GIF động từ các video MP4 ngắn. Chuyển video clip của bạn thành GIF động với trình tạo GIF trực tuyến này.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
fps (số khung hình trên một giây)

Làm thế nào để chuyển đổi file MP4 sang GIF?

  1. Tải lên video MP4 của bạn.
  2. Thay đổi kích thước file GIF, áp dụng bộ lọc, thay đổi DPI, v.v. (tùy chọn)
  3. Bắt đầu chuyển đổi. Sau khi chờ đợi trong giây lát, bạn có thể tải xuống file GIF động của mình.

Trình chuyển đổi MP4 sang GIF này hỗ trợ các file MP4 với các mã hóa khác nhau. Tuy nhiên, chỉ 2 phút đầu tiên của một đoạn clip dài sẽ được chuyển thành GIF động. Nếu bạn muốn có nhiều GIF hơn, hãy cân nhắc tải lên nhiều video clip cùng một lúc.

Thông tin

Mở rộng .gif
Kiểu MIME image/gif
Các đường dẫn liên kết hữu ích GIF trên Wikipedia