Nâng cấp lên gói Video2Edit cao cấp

Nhận quyền truy cập không giới hạn các sản phẩm của chúng tôi cho tất cả các nhu cầu chuyển đổi của bạn

Chưa đăng ký

Miễn phí

 • Truy cập vào tất cả các công cụ của chúng tôi
  Over 10 ultimate tools to convert, edit, and compress files
 • Kích thước tập tin bị giới hạn
  Tối đa kích thước tập tin 75 MB
 • Số tập tin trên mỗi lần chuyển đổi bị giới hạn
  Xoay video 1
  Công cụ cắt video 1
  Trình chỉnh sửa âm thanh 1
  Nén video 3
  Chuyển đổi từ video 3
  Chuyển đổi thành video 3
 • Mã hóa truyền dữ liệu với SSL 256-bit
 • Chuyển đổi tập tin bằng cách sử dụng URL, Google Drive hoặc Dropbox

Đã đăng ký

Miễn phí

Đăng kí miễn phí
 • Truy cập vào tất cả các công cụ của chúng tôi
  Over 10 ultimate tools to convert, edit, and compress files
 • Kích thước tập tin lớn hơn
  Tối đa kích thước tập tin 100 MB
 • Nhiều tập tin trên mỗi lần chuyển đổi hơn
  Xoay video 1
  Công cụ cắt video 1
  Trình chỉnh sửa âm thanh 1
  Nén video 5
  Chuyển đổi từ video 5
  Chuyển đổi thành video 5
 • Mã hóa truyền dữ liệu với SSL 256-bit
 • Chuyển đổi tập tin bằng cách sử dụng URL, Google Drive hoặc Dropbox
Đăng kí miễn phí

Cao cấp

thanh toán hàng tháng

Nhận gói cao cấp
 • Truy cập đầy đủ và không giới hạn vào tất cả các công cụ của chúng tôi
  Over 10 ultimate tools to convert, edit, and compress files
 • Kích thước tài liệu không giới hạn (lên tới 1 GB)
  Tối đa kích thước tập tin 1 GB
 • Tối đa tập tin trên mỗi lần chuyển đổi
  Xoay video 1
  Công cụ cắt video 1
  Trình chỉnh sửa âm thanh 1
  Nén video 400
  Chuyển đổi từ video 400
  Chuyển đổi thành video 400
 • Mã hóa truyền dữ liệu với SSL 256-bit
 • Chuyển đổi tập tin bằng cách sử dụng URL, Google Drive hoặc Dropbox
 • Không có quảng cáo trên trang web
 • Hai tuần đảm bảo hoàn lại tiền, không cần phải hỏi
Nhận gói cao cấp

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Gói kế hoạch hàng tháng / hàng năm của tôi tự động được gia hạn?

 • Vâng, các gói cao cấp dựa trên đăng ký và sẽ được tự động gia hạn.

Bạn chấp nhận những phương thức thanh toán nào?

 • Hiện tại chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại thẻ tín dụng và Paypal.

Làm thế nào tôi có thể hủy các gói cao cấp?

 • Bạn có thể hủy bỏ gia hạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đăng nhập, truy cập vào bảng điều khiển và hủy trong phần thanh toán. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.