Tăng hiệu suất làm việc của bạn với Video2Edit

Bắt đầu miễn phí

Thanh toán theo tháng Thanh toán theo năm
Tiết kiệm 20% bằng cách chọn thanh toán hàng năm
Cơ bản
Luôn luôn miễn phí
Cơ bản

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản
Xoay video 1
Công cụ cắt video 1
Trình chỉnh sửa âm thanh 1
Nén video 5
Chuyển đổi từ video 5
Chuyển đổi thành video 5
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản
Xoay video 100 MB
Công cụ cắt video 100 MB
Trình chỉnh sửa âm thanh 100 MB
Nén video 100 MB
Chuyển đổi từ video 100 MB
Chuyển đổi thành video 100 MB
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ
Thời gian xử lý tối đa
30 phút
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
7 ngày
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Các ứng dụng và tích hợp

Web
Giới hạn

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Nhóm
2-50
Sắp có
Đối với các nhóm cần chia sẻ file, lời mời nhóm và lập hóa đơn

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cao nhất
Xoay video 1
Công cụ cắt video 1
Trình chỉnh sửa âm thanh 1
Nén video 200
Chuyển đổi từ video 200
Chuyển đổi thành video 200
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cao nhất
Xoay video lên tới 8 GB
Công cụ cắt video lên tới 8 GB
Trình chỉnh sửa âm thanh lên tới 8 GB
Nén video lên tới 8 GB
Chuyển đổi từ video lên tới 8 GB
Chuyển đổi thành video lên tới 8 GB
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
6 giờ
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
48 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
Mời thành viên nhóm
File chia sẽ
Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
Sắp có

Các ứng dụng và tích hợp

Web

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Doanh nghiệp
30+
Tùy chỉnh giá
Để cá nhân hóa, thỏa thuận mức dịch vụ, tùy chọn thanh toán linh hoạt và hợp đồng tùy chỉnh

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Tùy chỉnh
Xoay video bất kỳ
Công cụ cắt video bất kỳ
Trình chỉnh sửa âm thanh bất kỳ
Nén video bất kỳ
Chuyển đổi từ video bất kỳ
Chuyển đổi thành video bất kỳ
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Tùy chỉnh
Xoay video bất kỳ
Công cụ cắt video bất kỳ
Trình chỉnh sửa âm thanh bất kỳ
Nén video bất kỳ
Chuyển đổi từ video bất kỳ
Chuyển đổi thành video bất kỳ
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
8 giờ
Xóa file tự động
Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
Mời thành viên nhóm
File chia sẽ
Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
Sắp có

Các ứng dụng và tích hợp

Web

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
Tùy chỉnh màu sắc
Phần cứng chuyên dụng

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Được tin cậy bởi:
Amazon
Unesco
UN
HP
Stanford University

Tính năng

Tính năng theo gói

Tìm gói phù hợp nhất với bạn hoặc nhóm của bạn

Cơ bản
Miễn phí
Chuyên nghiệp
Nhóm
Doanh nghiệp

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Xoay video 1 1 1 bất kỳ
Công cụ cắt video 1 1 1 bất kỳ
Trình chỉnh sửa âm thanh 1 1 1 bất kỳ
Nén video 5 200 200 bất kỳ
Chuyển đổi từ video 5 200 200 bất kỳ
Chuyển đổi thành video 5 200 200 bất kỳ
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Xoay video 100 MB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Công cụ cắt video 100 MB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Trình chỉnh sửa âm thanh 100 MB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Nén video 100 MB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Chuyển đổi từ video 100 MB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Chuyển đổi thành video 100 MB lên tới 8 GB lên tới 8 GB bất kỳ
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ Lập tức Lập tức Lập tức
Thời gian xử lý tối đa
30 phút 6 giờ 6 giờ 8 giờ
Xóa file tự động
24 giờ 24 giờ 24 giờ Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
7 ngày 48 giờ 48 giờ 4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
- -
Mời thành viên nhóm
- -
File chia sẽ
- - Sắp có Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
- - Sắp có Sắp có

Các ứng dụng và tích hợp

Web
Giới hạn

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
- - -
Tùy chỉnh màu sắc
- - -
Phần cứng chuyên dụng
- - -

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không tìm thấy câu trả lời?

Gói kế hoạch hàng tháng / hàng năm của tôi tự động được gia hạn?

Vâng, các gói cao cấp dựa trên đăng ký và sẽ được tự động gia hạn.

Bạn chấp nhận những phương thức thanh toán nào?

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại thẻ tín dụng và Paypal.

Làm thế nào tôi có thể hủy các gói cao cấp?

Bạn có thể hủy bỏ gia hạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đăng nhập, truy cập vào trang tổng quan và hủy trong phần thanh toán. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có giảm giá không?

Vâng, khi bạn thanh toán trước một năm, bạn sẽ được chiết khấu hơn 20%. Chúng tôi cũng cung cấp tài khoản miễn phí cho giáo viên và sinh viên .