Nén tập tin video trực tuyến

Giảm kích thước tập tin video bằng trình nén video miễn phí này. Việc nén trực tuyến này giúp làm giảm kích thước tập tin video để bạn có thể tải chúng lên web hoặc gửi đi bằng ứng dụng tin nhắn.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
MB

Làm thế nào để giảm kích thước video?

  1. Tải lên video của bạn. Nó có thể là MP4, MOV, AVI, WEBM hoặc khác.
  2. Đặt kích thước tập tin.
  3. Nhấp vào "Bắt đầu" để bắt đầu nén.