Chuẩn hóa âm thanh

Với trình chỉnh sửa âm thanh trực tuyến này, bạn có thể chuẩn hóa đoạn âm thanh của các file video. Chuẩn hóa âm thanh giúp bạn điều chỉnh chất lượng âm thanh của video.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt

Làm cách nào để chuẩn hóa âm thanh?

  1. Tải lên file video của bạn.
  2. Chọn định dạng video bạn muốn chuyển đổi file của mình.
  3. Nhấn vào "Bắt đầu" để bắt đầu chỉnh sửa đoạn âm thanh của video của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn chuẩn hóa âm thanh?

Chuẩn hóa đoạn âm thanh của video sẽ giúp ích trong hai khía cạnh. Thứ nhất, khi sử dụng nó, bạn có thể chắc chắn rằng âm thanh video của bạn gần giống nhau khi nói đến âm lượng / độ lớn. Thứ hai, chức năng bình thường hóa âm thanh loại bỏ các âm tần trong âm thanh của bạn.