Chuyển đổi sang MP4 miễn phí

Bộ chuyển đổi video trực tuyến này cho phép bạn chuyển từ định dạng MOV sang MP4, FLV sang MP4, AVI sang MP4, WEBM sang MP4, v.v.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Các cài đặt tùy chọn
Các thiết lập dành cho video
fps (số khung hình trên một giây)
px
px
kbps
Các thiết lập dành cho âm thanh

How do I convert my file to MP4?

  1. Upload your file. It can be any video format.
  2. You can now modify settings like the video codec.
  3. Change the audio settings if you need to adjust the quality or want to remove the audio.
  4. Now click on "Start" to convert your file to MP4.

About

Extension .mp4
MIME type audio/mpeg
Useful links MP4 on Wikipedia