Chuyển đổi sang MP4 miễn phí

Bộ chuyển đổi video trực tuyến này cho phép bạn chuyển từ định dạng MOV sang MP4, FLV sang MP4, AVI sang MP4, WEBM sang MP4, v.v.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt tùy chọn

Các thiết lập dành cho video
fps (số khung hình trên một giây)
px
px
kbps
Các thiết lập dành cho âm thanh