Chuyển đổi sang WEBM trực tuyến

Bộ chuyển đổi trực tuyến để chuyển tất cả các loại video và các tệp khác thành video WEBM. Chuyển đổi từ MP4 sang WEBM, MOV sang WEBM, v.v.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt tùy chọn

Các thiết lập dành cho video
fps (số khung hình trên một giây)
px
px
kbps
Các thiết lập dành cho âm thanh