Bộ chuyển đổi và chỉnh sửa video trực tuyến miễn phí

Chỉnh sửa và chuyển đổi tập tin video trực tuyến. Vui lòng chọn một trong các công cụ chỉnh sửa video sau đây:

Chuyển đổi từ video

Một công cụ chuyển đổi trực tuyến chung để chuyển đổi tất cả các thể loại video thành các định dạng khác như hình ảnh.

Chuyển đổi MOV sang MP4

Bộ chuyển đổi MOV sang MP4 này cho phép bạn chuyển đổi tập tin có định dạng MOV sang định dạng MP4 và do đó chuyển các phim Apple QuickTime sang định dạng được hỗ trợ nhiều hơn. Bạn hãy dùng thử phần mềm này vì nó được miễn phí!

Chuyển đổi WEBM sang MP4

Chuyển đổi WEBM sang MP4. Nếu bạn đã tải xuống một video có định dạng WEBM, bạn có thể cần nó ở một định dạng được hỗ trợ tốt hơn và phổ biến hơn. Bộ chuyển đổi WEBM sang MP4 này có thể giúp bạn thực hiện điều đó.

Chuyển đổi WMV sang MP4

Bộ chuyển đổi trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi tập tin có định dạng WMV sang MP4 dễ dàng và miễn phí. Kiểm tra và biến các tập tin phim có định dạng WMV của bạn thành các video có định dạng MP4.

Chuyển đổi MP4 sang MP3

Trích xuất đường âm thanh của bất kỳ video nào bằng cách chuyển đổi từ MP4 sang MP3. Bộ chuyển đổi video trực tuyến này chuyển video MP4 của bạn sang tập tin âm thanh có định dạng MP3.

Chuyển đổi MP4 sang GIF

Chuyển video của bạn sang GIF động. Công cụ chuyển đổi MP4 sang GIF trực tuyến này cho phép bạn chuyển bất kỳ video clip MP4 nào thành hình ảnh động.

Được tin cậy bởi:
Amazon
Unesco
UN
HP
Stanford University