Chuyển đổi WEBM sang MP4

Bộ chuyển đổi video trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi tập tin WEBM mới, đa năng sang MP4.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các thiết lập dành cho video

fps (số khung hình trên một giây)
px
px
kbps

Các thiết lập dành cho âm thanh