Chuyển đổi WEBM sang MP4

Bộ chuyển đổi video trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi tập tin WEBM mới, đa năng sang MP4.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Các thiết lập dành cho video
fps (số khung hình trên một giây)
px
px
kbps
Các thiết lập dành cho âm thanh