Đăng ký

Đăng ký để sử dụng các tính năng bổ sung.

1

Chọn gói của bạn

Chuyên nghiệp

Hàng tháng
/ tháng
Tiết kiệm % ()
Hàng năm
/ năm
( / tháng)
2

Chọn thanh toán

3

Chọn thanh toán

Thẻ tín dụng/ghi nợ
PayPal
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang PayPal để hoàn tất việc đăng ký.
Tất cả các giao dịch được mã hóa SSL.

Cao cấp


Ngày bắt đầu
17. tháng 1 2022

  • Truy cập đầy đủ và không giới hạn vào tất cả các công cụ của chúng tôi
  • Kích thước tài liệu không giới hạn (lên tới 1 GB)
  • Hơn 20 công cụ tối ưu để chuyển đổi, chỉnh sửa, nén, sửa và bảo vệ các tập tin
  • Không có quảng cáo trên trang web

Hai tuần đảm bảo hoàn lại tiền, không cần phải hỏi